SEMPOZYUM PROGRAMI

Program Saatleri

09.00-09.30 – Kayıt

09:30-10.00 -Açılış / Açılış Konuşmaları SHU İkram Doğan Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan,

10.00-11.15- Panel “Sağlığın Sosyal Boyutu

Oturum Başkanı Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan

Doç. Dr. Osman Elbek “Sağlığın Sosyal Hali”

Araş. Görev. Püren Aktaş “Sosyal Politika ve Sağlık”

Prof. Dr. Zeynep Şimşek “Hastalıkları/Erken Ölümleri Önlemede Sosyal Hizmet”

Tartışma

11.15-11.30 Ara

11.30-12.45 Panel “Sağlık ve Sosyal Hizmet”

Oturum Başkanı Prof. Dr. Abdullah Karatay

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özdemir “Klinik Sosyal Hizmet, Nasıl, Nerede, Ne Zaman, Mümkün Mü?”

Dr. Öğr. Üyesi Figen Paslı “Sağlık Sisteminde Sosyal Hizmet Yaklaşımıyla Çocuk Koruma Uygulamaları”

Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Çetinkaya Büyükbodur “Adli ve Klinik Sosyal Hizmet Bağlamında Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu’nda Akıl Sağlığı ve Akıl Hastalığı”

Tartışma

12.45-13.30 Yemek Arası – Poster Sunumları ve Değerlendirilmesi

13.30-13.45 SHU İkram Doğan- Sunum: “Tıbbi Sosyal Hizmet Mevzuatı, Sorunlar ve Hastanelerde Sosyal Hizmet Uygula(yama)maları”

13.45- 14.40 Panel “Sivil Toplum Çalışmalarında Sağlık ve Sosyal Hizmet”

Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Neşe Şahin Taşğın

Pozitif Yaşam Derneği SHU Hilal Varan “Kilit Mülteci Gruplara Sunulan Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Hizmetlerin Rolü”

Hayata Destek Derneği Avukat Hamza Aktan – SHU Ali Yaşar “Sığınmacıların Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişim”

İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Temsilcileri

14.40 -15.00 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı Sunum “Travma ve Sosyal Destek”

15.00 – 15.15 Çay, kahve arası

15.15-16.30 Sözlü Bildiriler ve Tartışma

Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Urhan

16.30-17.00 Değerlendirme, Kapanış