SEMPOZYUMU ORGANİZE EDEN KURUMLAR

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV)


İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV); 1997 yılında sağlık ve eğitim alanında çalışmalar yapmak amacıyla hekimler ve eğitimcilerin kurmuş olduğu hak savunuculuğu yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Dönemin Sosyal Hizmet Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile yaptığı protokoller sonucu çalışmalarına
1999 İzmit Deprem Bölgesinde başlayıp, ardından İstanbul’un birçok dezavantajlı semtinde Toplum Merkezi Modeli ile çalışmalar yürütmüştür.
Son beş senedir İstanbul Küçükçekmece Sefaköy ve İkitelli bölgesinde kadın ve çocuklara yönelik akademik, psikososyal ve psikolojik destek vermekte,
Limon Ağacı Çocuk Danışma Merkezi Projesi’ni yürütmektedir. Toplum temelli çalışmalar yanında ayrıca sağlık ve toplum konularını ortak bir bakış
açısı ile sentezleyen akademik çeviriler, yayınlar, bilimsel toplantılar ve çalışmalar yapmaktadır.

İLETİŞİM:

Web: www.insev.org.tr Mail: bilgi@insev.org.tr Facebook: insevkckmce/ Instagram:insansagligiveegitimvakfi/

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER)

Üniversitelerin sosyal hizmet lisans bölümü mezunlarının üye olabildikleri bir meslek kuruluşudur.
Sosyal Hizmet Uzmanlarının mesleki örgütlenme süreci 1965 yılında Sosyal Hizmet Mütehassısları Sendikası’nın kurulmasıyla başlamıştır.
1972 yılında kurulan Sosyal Hizmet Akademisi Mezunları Derneği 12 Eylül darbesiyle kapatılmış, 1988 yılında Ankara merkezli SHUDER kurulmuştur.
Dernek, Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin (IFSW) Dünya ve Avrupa ağının etkin bir üyesi olup halen Avrupa Ağı İnsan Hakları
Komisyonu Başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Genel Merkezi Ankara’da bulunan Derneğin 23 ilde şubesi bulunmaktadır. SHUDER
İstanbul Şubesi 1996 yılında Marmara Şube olarak kurulmuş olup daha sonra yalnızca İstanbul ilinden sorumlu olmuştur. 278 üyeye sahip olan
Şubemizin çalışma alanlarıyla ilgili komisyonları dışında üniversitelerin sosyal hizmet bölümleri öğrencilerinden oluşan gençlik komisyonu bulunmaktadır.

İLETİŞİM:

Mail: shuderist@gmail.com Facebook: shuderist/ Instagram: shuderist
Sempozyum İletişim Bilgileri: 0537 202 48 60/ 0541 519 36 02

Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim ve Eşi Sabiha Lokmanhekim Sağlık Vakfı


1874 Kıbrıs doğumlu Hafız Cemal Lokmanhekim; tıp ve eczacılık eğitimi aldıktan sonra toplumu aydınlatmak amacıyla sağlıkla ilgili kitaplar ve
dergiler çıkarmış, bir süre Kıbrıs, Anadolu ve son olarak da İstanbul Üsküdar’da sağlık üzerine çalışmalar yapmış, yoksul kesimlerin ücretsiz
tedavisini üstlenmiş bir hekimdir. Dr. Hafız Cemal’in vefatından sonra 1970 yılında Eşi Sabiha Lokmanhekim Hanım tarafından vakıf kurulmuştur.
Vakıf uzun yıllar Beylerbeyi bölgesinde sağlık çalışmalarına destek olmuş, son üç senedir de yeni projelere imza atmıştır. Vakfın yürüttüğü
çalışmalar arasında Göçmen Sağlığı Destek Programı, Tıp ve Hemşirelik lisans öğrencilerine Akademik ve Burs Desteği Programı, Sağlık ve Toplum
Çalışma Grubu Çalışmaları vardır. Yapılan protokol sonucu Sefaköy Toplum Merkezinde İNSEV ile ortak çalışmalar yürütmektedir.

İLETİŞİM:

Web: www.doktorhafizcemalvakfi.org/ Mail:info@doktorhafizcemalvakfi.org Facebook:drhafizcemalsaglikvakfi/ Instagram:drhafizcemalsaglikvakfi