Anasayfa

ÜÇÜNCÜ DUYURU

Bildiğiniz üzere tüm dünyada ve ülkemizde baş gösteren Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı Uluslararası ve Ulusal Kongre ve Sempozyumları erteleme kararı almıştır. Katılımcılarımızın sağlığını riske atmamak, olabilecek tehlikeleri önlemek adına 28 Mart 2020 Cumartesi Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılması planlanan “Sağlıkta Sosyal Hizmet Sempozyumu” düzenleyici kurumların almış olduğu ortak bir karar ile ileri bir tarihe ertelenmiştir. Durumun hassasiyetinden ötürü beklenmedik bu ertelemeyi anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Tarih netleştikten sonra sizlere bilgilendirme yapılacaktır.
İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi, Dr. Hafız Cemal Sağlık Vakfı adına Sempozyum Düzenleme Kurulu

İKİNCİ DUYURU

Bildiri Yazım Kuralları ve Sunum

 • Sempozyumda sunulacak bildirilerin kabulü özetler üzerinden yapılacaktır.
 • Bildiriler sempozyumun ana başlığı ve “Sağlığın Sosyal Boyutu”, “Travma ve Sosyal Hizmet”, “Sağlık Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları”, “Sağlık Alanında Sosyal Hizmet Mevzuatı-Sorunlar ve Çözüm Önerileri” alt temalar ileilintili olmalıdır.
 • Bildiriler 3 hakem tarafından değerlendirilecektir.
 • Sunumlar 15 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Yapılan sunumların isteğe bağlı olarak özetleri ya da tam metni 1 Temmuz 2020 tarihinde sempozyum kitabında basılacaktır.

Bildiri Özet Yazım Kuralları

 • Bildiri özeti, Times New Roman yazı karakterinde Word formatında 12 punto büyüklükte 1,00 satır aralığında 1 A4 sayfası olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Başlık büyük harflerle bold olarak yazılmalıdır.
 • Yazar(lar)ın isimleri bildiri başlığının altında ve sağda yer almalıdır.
 • Sayfa altına dipnotla yazarın çalıştığı kurum ve mail adresi eklenmelidir.
 • Metnin sonunda üç anahtar kelime belirtilmelidir.
 • 3 kaynağı geçmeyecek şekilde kaynakça bölümü en sonda yer almalıdır.
 • Kaynakçalar APA Formatına uygun olmalıdır.

Tam Metin Yazım Kuralları

 • Bildiri tam metni, Times New Roman yazı karakterinde Word formatında 12 punto büyüklükte 1,00 satır aralığında 10 A4 sayfasını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 • Başlık büyük harflerle bold olarak yazılmalıdır.
 • Yazar(lar)ın isimleri bildiri başlığının altında ve sağda yer almalıdır.
 • Sayfa altına dipnotla yazarın çalıştığı kurum ve mail adresi eklenmelidir.
 • Metnin başında özet bölümü yer almalı, burada üç anahtar kelime belirtilmelidir.
 • Ara başlıklar ilk harfler büyük olacak şekilde bold olarak yazılmalıdır.
 • Kaynakçalar APA Formatına uygun olmalıdır.

Poster Sunum Kuralları

 • Poster boyutu 60 (yatay) x 90 (dikey) cm. ve tek parça halinde olmalıdır.
 • Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 • Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış poster alanında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmelidir.
 • Poster sunumu için belirtilen sürenin sona ermesiyle posterler kaldırılmalıdır.

İLK DUYURU

Sağlıkta sosyal hizmetlerin rolü, bu konuda ülkemizdeki durum ve
sosyal hizmet uzmanlarının yaşadığı sorunların ele alınacağı, İnsan Sağlığı
ve Eğitim Vakfı (İNSEV), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER)
İstanbul Şubesi ve Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim ve Eşi Sabiha
Lokmanhekim Sağlık Vakfı tarafından birlikte organize edilen “Sağlıkta
Sosyal Hizmet Sempozyumu” 28.03.2020 tarihinde Avcılar Barış Manço
Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.
“Sağlığın Sosyal Boyutu”, “Travma ve Sosyal Hizmet”, “Sağlık
Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları”, “Sağlık Alanında Sosyal Hizmet
Mevzuatı-Sorunlar ve Çözüm Önerileri” temalarına dair konularda, Word
Programı’nda Times News Roman yazı karakteri ile 12 punto, en çok 400
kelime olan bildiri özetlerinizi 10.02.2020 tarihine kadar
info@sagliktasosyalhizmetsempozyumu.org adresine yollayabilirsiniz.
Bildiriler kongre kitapçığında basılacaktır.
Alanda çalışan farklı disiplinlerden uzman ve öğrencilerimizin
ücretsiz düzenlenecek sempozyuma kayıt yaptırmaları için önceden kayıt
formunu doldurmaları yararlı olacaktır.
Sempozyuma bit.ly/sempozyumkayit adresinden kayıt olabilirsiniz.

Tel: 0 537 202 48 60
Tel: 0 541 519 36 02